رئیس واحد دانشگاه در مشهد مقدس منصوب شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری