تصاویر زنده از گوشی پیکسل 4، حاشیه های باریک تر و بریدگی Punch Hole در آن را تایید کرد

شهر سخت افزار
در حال انتقال به منبع خبر