وزیر کشور بر رعایت هشدارهای مراقبتی در جامعه تاکید کرد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری