شریعتمداری خطاب به روحانی: تسلیم به رفراندوم نیاز ندارد، برای تحققش نیم متر پارچه سفید کافی است!

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری