بدور از تشویش اذهان عمومی به اهداف خود و حرکت رو به جلوی فوتبال ساحلی حرکت کنید

اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی در خصوص خبرکذبی که مبنی برعدم همکاری اداره کل جهت حمایت از کمیته فوتبال ساحلی در فضای مجازی منتشر گردیده است جوابیه صادر نمود.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir