هرگونه تجمع و راهپیمایی به سمت مرزها و یا اماکن مقدس ممنوع است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری