چند نفر در دومین مرحله مسکن ملی ثبت نام کردند؟

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری