۶۰۰۰ نوزاد زنجانی در آب متولد شدند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری