900 بسته غذایی بین نیازمندان آبادان توزیع شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری