اگر موسیقی را از شعر بگیریم، کلمات را شکنجه کردەایم

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری