وینفرد شفر همچنان منتظر مذاکره با مدیرعامل باشگاه

پارس فوتبال
در حال انتقال به منبع خبر