توطئه بنزینی دشمن را قرارگاه خاتم خنثی کرد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری