خاطره سروش صحت از شیوه خوابیدن شهاب حسینی (فیلم)

خاطره جالب سروش صحت از خوابیدن عجیب و غریب شهاب حسینی را ببینید.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir