اضافه وزن ۲۴ درصد دانش آموزان مازندرانی

۲۴ درصد دانش آموزان مازندرانی اضافه وزن دارند و ۱۵ درصد نیز چاق هستند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir