تقابل شورای عالی شهرسازی کشور با قوانین شهرداری تهران

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت در جلسه دیروز(22 اردیبهشت) شورای عالی شهرسازی و معماری، طرح توسعه و ساماندهی مجلس در میدان بهارستان بدون رعایت حقوق عمومی شهر و حقوق مالکان واقع در محدوده طرح و حریم آن به تصویب رسیده است.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir