صدور مجوز بازگشایی نمایشگاه ها در برخی استان ها از اواخرخردادماه

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری