نفتکشهای ایرانی حامل سوخت به دریای کارائیب رسیدند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری