شگفتی اروپا از اقدام جنجالی ترکیه

تشریفات ریاست جمهورى ترکیه بالاترین مقام اجرایى اروپا را نادیده گرفت.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir