تندبادی با سرعت 40 کیلومتر بر ساعت آبادان را درنوردید

خوزستان آنلاین
در حال انتقال به منبع خبر