وینفرید شفر شکایت از استقلال را تکذیب کرد

روزنو
در حال انتقال به منبع خبر