مسافران از ازدحام در فرودگاه اهواز برای تست کرونا خودداری کنند

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir