مردم با هوشیاری مانع از عملی شدن اهداف دشمنان شوند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری