دولت ملزم به واریز درآمد های مازاد نفتی و گازی به حساب ذخیره ارزی شد

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir