عملیات یک فلسطینی با خودرو علیه نظامیان صهیونیست

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر