ابلاغ قانون مربوط به تعیین تکلیف حق التدریسی ها به روحانی

رئیس مجلس یک قانون مرتبط با تعیین تکلیف استخدامی حق التدریسی ها آموزشیاران نهضت سوادآموزی را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir