بانک پاسارگاد از برگزاری مزایده خبر داد

بانک پاسارگاد با نماد «پاسارگاد» و با سرمایه ثبت شده ۶۵ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال در افشای اطلاعات با اهمیت در کدال اعلام کرد: در راستای اجرای مفاد ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و به منظور کاهش سرمایه گذاری‌های غیر بانکی، این بانک در نظر دارد نسبت به عرضه سهام شرکت‌های بیمه پاسارگاد، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، مپنا و ارزش آفرینان پاسارگاد اقدام کند. تاریخ برگزاری مزایده ۱۳۹۹/۱۲/۲ بوده، اما تاریخ برآورد شده جهت مشخص شدن نتایج مشخص نیست.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir