موافقت ترامپ با پیشنهاد خط اعتبارى فرانسه به ایران

اعتدال آذربایجان
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری