عدل و انصاف از ویژگی های مؤمن است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری