جوان، آن هم دانشجو، در محیط علمی باید ذهنش و زبانش باز باشد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری