واژگونی جرثقیل در دشتستان ۲ قربانی گرفت

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir