تدوین بانک اطلاعاتی فضاهای زیر سطحی مدیریت شهری پایتخت در دستور کار قرار گرفت

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری