عبور عشایر از ایل راه پرخطر "خداآفرین"

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری