بدنبال شکایت شاکیان خصوصی و پیگیریهای سازمان حمایت شرکت آذویکو ؛ محکوم به تحویل خودروی جایگزین و پرداخت خسارت به مشتریان شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری