حادثه پارس جنوبی تلفات جانی نداشت

فانوس نیوز
در حال انتقال به منبع خبر