فیلم| تصادف هواپیما با اتومبیل هنگام فرود اضطراری

تصادف هواپیما با اتومبیل هنگام فرود اضطراری در کالیفرنیا.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir