روحانی: تا زمانی که تحریم ها باقی باشد، مذاکره با آمریکا معنا ندارد

پایداری ملی
در حال انتقال به منبع خبر