آماده سازی جامعه برای ظهور از وظایف نیروهای انقلابی است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری