بازدید از حمام تاریخی اسماعیلیون و بازسازی پل تاریخی کن

صبح امروز در قالب تور عکاسی، عکاسان از حمام تاریخی اسماعیلیون و بازسازی پل تاریخی کن بازدید و عکاسی کردند. همچنین در حاشیه این برنامه عکاسان خبری به کاشت درخت مشغول شدند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir