جهانگیری: اقدامات جامعه پزشکی و درمانی در تاریخ ایران ماندگار خواهد شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری