همراهی قوا برای حفظ تولید ضروری است

اصفهان - ایرنا - سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به ضرورت همراهی مجلس، دولت و دستگاه قضایی در راستای حفظ روند تولید تاکید کرد و افزود: هیچ اقدام قضایی و اجرایی نباید مانع تولید شود.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir