تصمیم نهایی درباره سفر‌های نوروزی با ستاد ملی کرونا است

تصمیمات ستاد ملی کرونا محور کار‌های ما در حوزه گردشگری است و خود را ملزم به تبعیت کامل از آن‌ها می‌دانیم.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir