کشور های عضو شانگهای با اتحاد از حقوق بشر دفاع کنند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری