اولویت استخدام در وزارت کشور با داوطلبان بومی است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری