آمادگی برپایی مراکز نقاهتگاهی و بیمارستانی در هر نقطه کشور را داریم

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری