لیست خطیبی برای تقویت تراکتور مشخص شد

خطیبی لیست نفرات مورد نظر خود برای تقویت تراکتورسازی در نیم فصل را به باشگاه ارایه داد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir