افزوده شدن 820 میلیارد تومان به درآمدهای شهرداری اصفهان

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ازافزوده شدن 820 میلیارد تومان در روند بررسی بودجه به درآمدهای شهرداری اصفهان خبر داد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir