نزاع سیاسی نتیجه یقین نداشتن به خدا و معاد است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری