نرخ تورم روسیه به کمترین سطح 6 ماه اخیر رسید

فصل تجارت
در حال انتقال به منبع خبر