نوآم چامسکی: به آشوب کشیده شدن اعتراضات در آمریکا مطلوب ترامپ است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری