همتی برای مذاکرات بانکی و پولی با ترکیه وارد آنکارا شد

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت
در حال انتقال به منبع خبر